Киноклуб "Эльдар", 25 октября 2013. К 90-летию Исаака Шварца